ANIMSA (ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL, S.A.)

Representante: Don Daniel González Uhlending.

COLEGIO PÚBLICO SAN PEDRO

Representante: Doña María Teresa Ramos Barrantes.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Representante: Don Manuel Romero Pardo.

RED DE TEATROS DE NAVARRA

Representante: Doña María Aranzazu Contreras Osta